Logo

ÕPI KODUST LAHKUMATA SIIN- JA SEALPOOL PIIRI!
MTÜ Koduõpetaja

UUDISED

24.11.2022

PROJEKTKEELETARGAD“ JÄTKUB

TASUTA KEELEÕPPE LISAGRUPID ALUSTASID TEGEVUST

MTÜ Koduõpetaja ja Üleilmakooli koostöös toimub tasuta eesti keele õpe ka neile huvilistele, kes jäid esialgu „Keeletargad“ projekti õppetööst välja.

Välismaal elavatel noortel avaneb õppe raames kolme kuu jooksul võimalus edendada eesti keele oskust ja suhelda eesti keeles üle maailma oma eakaalastega.

Projekti eesmärk on arendada välismaal elavate laste keeleoskust, selle raames õpivad nii koolieelikud kui ka esimesest üheksanda klassini käivad õpilased.

Eesti keele oskus aitab noortel hoida sidet Eestiga, luua uusi kontakte, andes samas kuuluvustunde ja avardades silmaringi. Lapsena suhteliselt lihtsalt omandatud keeleoskus on hilisemas elus hindamatu väärtusega.

Õppimisest on alati võita. Keeleoskus aitab kõnelejatega isiklikke suhteid luua ja oma juuri tunnetada. Tihti mõistetakse alles täiskasvanuna, milline väärtus on väikese keele kõnelemine, mida kaugetes maailmanurkades võib salakeelenagi kasutada.

MTÜ Koduõpetaja algatatud ning Välisministeeriumi ja Integratsiooni SA rahastatud „Keeletargad“ projektiga alustatud välismaal elavate noorte keeleõppe toetamise on nüüdseks enda kanda võtnud ka Üleilmakool.

………..

23.11.2022

KOOSTÖÖ PROJEKTI „KEELETARGAD“ JÄTKAMISEKS

 • MTÜ Koduõpetaja ja Üleilmakool teevad koostööd laiendamaks välismaal elavate laste tasuta eesti keele õppe võimalusi.

 • Sihtgrupiks on eelkõige need, kes jäid „Keeletargad“ projekti varasematest õppegruppidest välja.

Koostööpartnerid annavad võimaluse eesti keele oskuse parandamiseks lastele, kes ei mahtunud „Keeletargad“ projekti keelt õppima. Ühise eesmärgi nimel tegutsedes soovitakse anda keeleõppe võimalus võimalikult paljudele keeleõppe vastu huvi üles näidanud noortele.

Soovime koostöös luua võimalikult paljudele välismaal elavatele peredele tingimused, kus nad saavad võimaldada lastele sobival ajal eesti keelt õppida ja eakaaslastega eesti keeles suhelda.

Täiendavate gruppide moodustamisel lähtutakse õpilaste vanusest, keeleoskustasemest ning ajavööndite sobivusest.

Projekti „Keeletargad“ eesmärk on arendada välismaal elavate laste keeleoskust ja selle raames õpivad nii koolieelikud kui ka esimesest üheksanda klassini käivad õpilased. MTÜ Koduõpetaja viib „Keeletargad“ projekti ellu Välisministeeriumi ja Integratsiooni SA toetusel.

…………

10.11. 2022

TASUTA EESTI KEELE ÕPPE PROJEKT „KEELETARGAD“

MTÜ Koduõpetaja pakub välismaal elavatele noortele võimalust veebi kaudu tasuta eesti keelt õppida.

Eesti keele tunnid toimuvad veebikeskkonnas selle aasta novembrist järgmise aasta jaanuari lõpuni.

Meie pakutava keeleõppe vastu ilmutati suurt huvi ja õppureid tuli paljudest maailmajagudest. Hea meel on tõdeda, et nii paljud väliseestlased peavad eesti keelt tähtsaks ja suunavad oma lapsi seda õppima.

Projekti eesmärk on arendada välismaal elavate laste keeleoskust, selle raames õpivad nii koolieelikud kui ka esimesest üheksanda klassini käivad õpilased. Virtuaalne teadmiste omandamine ja omavaheline suhtlus toimub gruppides, millesse on õppijad jagatud vanuse ja keeleokuse põhjal.

Positiivsest tagasisidest ajendatuna üritame leida eesti keele õppimisvõimalusi ka neile, kes esialgu õppima ei mahtunud. Rõõmustame väga, kui saame „Keeletargad“ projektiga aidata ülal hoida eri paigus elavate laste huvi meie maa, keele ja kultuuri vastu.

MTÜ Koduõpetaja viib „Keeletargad“ projekti ellu Välisministeeriumi ja Integratsiooni SA toetusel. Projektiga loodud tasuta keeleõppe võimalused kestavad jaanuari lõpuni.

„Igale rahvale on kõige ilusam tema emakeel.“

Paul Ariste

Keeleõpe

MTÜ Koduõpetaja pakub keeleõpet eesti keele kui võõrkeele ja eesti keele kui emakeele õppijatele. Kursusele registreerumiseks kirjuta taotlus vabas vormis aadressil: koduopetajake@gmail.com. MTÜ Koduõpetaja on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

 

Eesti keele tasemekoolitused

 • Individuaalõpe või tunnid väikeses grupis
 • A1-taseme eesti keele koolitus
 • A2-taseme eesti keele koolitus
 • B1-taseme eesti keele koolitus
 • B2-taseme eesti keele koolitus
 • C1-taseme eesti keele koolitus

 

Eesti keele kui emakeele õpe

 • Individuaalõpe või tunnid väikeses grupis

 

Eesti keele kui võõrkeele õpe

 • Individuaalõpe või tunnid väikeses grupis (2-5 inimest)
 • Paindlik lähenemine konkreetse õpilase vajadusi ja soove arvestavalt

 

Eesti keele kui võõrkeele õpe

 • Individuaalõpe või tunnid väikeses grupis (2-5 inimest)
 • Paindlik lähenemine konkreetse õpilase vajadusi ja soove arvestavalt

 

Ukraina keele õpe

 • Individuaaltunnid või tunnid väikeses grupis
 • Paindlik lähenemine konkreetse õpilase vajadusi ja soove arvestavalt

 

KURSUSED

MTÜ Koduõpetaja õpetab eesti keelt emakeelena ja võõrkeelena.
Eesti keele tunni hind on 30 eurot akadeemilise tunni (45 minutit) eest. Hind sisaldab õppematerjale.
2022. aasta septembrini toimuvad keeltekooli tunnid distantsõppena veebi teel ja individuaaltundidena.
NB! Eraisikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametist tulumaksutagastust 20% kursuse hinnast.

 

HINNAKIRI

TASE

KOGUMAHT

AUDITOORNE TÖÖ

ISESEISEV TÖÖ

HIND

A1 140 ak t 100 ak t 40 ak t 1200 EUR
A2 260 ak t 200 ak t 60 ak t 2400 EUR
B1 270 ak t 210 ak t 60 ak t 2520 EUR
B2 450 ak t 240 ak t 210 ak t 2880 EUR
C1 500 ak t 250 ak t 250 ak t 3000 EUR

 

Keeletargad

TASUTA EESTI KEELE ÕPE
VÄLISMAAL ELAVATELE NOORTELE

MTÜ Koduõpetaja projekt “Keeletargad” pakub välismaal elavatele noortele võimalust tasuta veebi teel eesti keelt õppida.
Õppima on oodatud kõik välismaal elavad koolieelikud ning 1.-9. klassi õpilased, kes peavad Eestit ja eesti keelt oluliseks ning soovivad oma keeleoskust arendada.
Õppimissoovist palume teada anda aadressil koduopetajake@gmail.com hiljemalt 14.11.2022. Eesti keele tunnid kestavad 2023. aasta jaanuari lõpuni.
Moodustatakse kuus erineva tasemega gruppi ning tunnid toimuvad Skype`i veebikeskkonnas.
Projekti „Keeletargad“ raames on õpe tasuta.
Projekti „Keeletargad“ viiakse ellu Välisministeeriumi ja Integratsiooni Sihtasutuse toel eesmärgiga arendada välismaal elavate noorte keeleoskust ning suurendada seeläbi nende ühtekuuluvustunnet Eestiga.

TÄPSEM INFO

 • Õpetajateks on kogenud eesti keele õpetajad Kristiina Rattasepp ja Kristi Oolo.
 • Projekti sisuks on eesti keele õpetamine välismaal elavatele noortele (koolieelikud ja 1.-9. kl) ning õppijate omavahelise suhtluse tugevdamine.
 • Projekti raames leitakse üles need noored, kes soovivad veebi teel eesti keelt õppida.
 • Täpsustatakse sobivad ajad ning moodustatakse kuus erineva tasemega gruppi (2-6 õpilast grupis), kellele õpetatakse eesti keelt novembrist jaanuari lõpuni kümnel korral interneti teel
  (Skype`i veebikeskkonnas).
 • Kui samal tasemel õpilasi on rohkem, siis moodustatakse neist mitu erinevat gruppi.
 • Kui grupis ei ole samal tasemel kuut õppijat, moodustatakse grupid nii, et neis on vähemalt kaks õpilast.
 • Õpe on järjepidev ning tunnid on omavahel seostatud.
 • Õpetaja kontrollib töid ja annab ka kodutöid. Lisaks sellele on kõikidele õppijatele MTÜ Koduõpetaja veebilehel kättesaadavad kordavad individuaalsed ülesanded, mis aitavad
  õpitut korrata ning lisateadmisi omandada. Individuaalsed ülesanded sisaldavad ka silmaringi avardavaid Eestiga seotud ülesandeid.
 • Õpilased saavad neid ülesandeid iseseisvalt täita ja vajadusel vastused õpetajale saata, kes annab tehtud tööde kohta tagasisidet.
 • Üheskoos õppides saavad õppijad ka omavahel tuttavaks ning õpetamisel arvestatakse sellega, et luuakse ka selliseid ülesandeid, mis panevad õppijaid omavahel suhtlema ja ühiselt
  lahendusi leidma.

Meist

koduõpetaja

MTÜ Koduõpetaja asutasid kaks pikaajalise kogemusega eesti keele õpetajat 2021. aastal. Ettevõtte juures tegutseb ka huvikool Koduõpetaja, mille eelnev nimetus oli Miksikese Koduõpetaja.
MTÜ Koduõpetaja ja huvikooli Koduõpetaja eesmärgiks on õpetada eesti keelt emakeelena ja võõrkeelena nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Missiooniks on pakkuda kvaliteetseid eesti keele tunde, luua klientide rahulolu ning anda tugevad teadmised eesti keele õppes.

Õpetajad

Kristi Oolo

eesti keele õpetaja

Haridus
2021-2023 Tartu Ülikool / eesti keele ja kirjanduse õpetaja / MA
1997-2001 Tartu Õpetajate Seminar / eesti keele kui võõrkeele õpetaja

Kristiina Rattasepp

eesti keele õpetaja

Haridus
2018-2021 Tallinna Ülikool / eesti keele ja kirjanduse õpetaja / MA
1997-2001 Tartu Õpetajate Seminar / eesti keele kui võõrkeele õpetaja

Monika Hatto

eesti keele õpetaja

Haridus
2019-2021 Tallinna Ülikool / eesti keele ja kirjanduse õpetaja / MA
2016-2019 Tallinna Ülikool / eesti filoloogia / BA

Üldinfo

Keeleoskuse hindamise võimalused

 1. Euroopa Nõukogu on välja töötanud enesehindamisskaala, milles on välja toodud osaoskused ja nende vastavus A-, B- ja C-tasemetele. Skaalat võib vaadata iseseisvalt ja sel moel saab tuvastada oma keeleoskuse taseme. ENESEHINDAMISSKAALA
 2. Keeleoskuse taset saab kindlaks teha kirjaliku ja suulise testiga (testimisaja saab kokku leppida tel 55657716 Tartus ja tel 5226193 Tallinnas).
 3. Oma keeleoskuse taseme saab määrata ka rahvusvahelisel eksamil Tallinna Ülikoolis. (Rahvusvaheliste eksamite keskus)
 4. Keeleoskuse taseme tuvastamiseks saab sooritada eesti keele tasemeeksami. (Eesti keele tasemeeksamid)

 

Õppekorraldus

MTÜ Koduõpetaja on täiskasvanute võõrkeeleõpet ning noorte eesti keele õpet korraldav koolitusasutus, millel on …

 • A2-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituseks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 10.05.2022 välja antud tegevusluba nr 1.1-3/22/66;
 • B1- ja B2-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituseks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 28.04.2022 välja antud tegevusluba nr 1.1-3/22/60.
 • C1-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituseks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 10.06.2022 välja antud tegevusluba nr 1.1-3/22/97.

MTÜ Koduõpetaja lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest ja täiendkoolituse standardist.
Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Ühe akadeemilise tunni kestus on 45 minutit.
Õppetöö viiakse läbi tunni kaupa individuaalselt, Skype`i teel või veebikeskkonnas.

Keeleõpe

Keelekursuste grupid komplekteeritakse Euroopa keeleõppe raamdokumendis toodud keeleoskustasemete põhjal.
Võõrkeeleõppe aluseks on õppekavad, mille aluseks on täienduskoolituse standard ja mis on avaldatud MTÜ Koduõpetaja veebilehel.

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 50% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine. Koolituse läbinule antaval tunnistusel on kirjas läbitud koolituse nimetus, koolituse maht ehk akadeemiliste tundide arv, koolituse toimumise aeg, MTÜ Koduõpetaja registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud koolituse läbi viinud õpetaja ja MTÜ Koduõpetaja juhatuse liikme poolt. MTÜ Koduõpetaja peab välja antud tunnistuste ja tõendite kohta elektroonilist registrit.

Tõend väljastatakse, kui koolitusel osalenu õpitulemusi ei saavutatud (lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab MTÜ Koduõpetaja juhatuse liige.

Koolituse lõpus tuleb sooritada MTÜ Koduõpetaja poolt korraldatav lõputest/eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist. Testi täidavad osalejad koolituse lõpus paberil või veebis.

Eesti keele tunnid (emakeelena) toimuvad vastavalt õppekavale.

Õppekeskkond

Õppetöö viiakse tundidena läbi keeleõppeks üüritaval õpperuumide pinnal. Õppeklassid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ning on varustatud keeleõppeks vajalike vahenditega. Õpperuumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ning õppelauad ja toolid.

Keelekursustele registreerimine

Keelekursustele saab registreerida e-posti aadressi koduopetajake@gmail.com või telefonidel 5226193 või 55657716. Vajadusel võidakse paluda osalejal enne registreerimist teha kirjalik ja/või suuline keeletasemetest.
Kursustele registreerunutele saadetakse hiljemalt kaks tööpäeva enne kursuse algust e-posti teel kinnitus, milles on märgitud koolituse toimumisaeg ja koht, koolituse maht, kursuse hind, õpetaja nimi, viide kooli kodulehel toodud õppekavale ning õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alustele.
Keelekursustele registreerimise tähtaeg on viimane tööpäev enne kursuse alguskuupäeva.
Hilisemad liituda soovijad saavad registreerida e-posti (koduopetajake@gmail.com) teel.

Keelekursuste eest tasumine

Keelekursuste eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Kursuse eest tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Vastastikusel kokkuleppel on võimalik kursuse eest tasuda osamaksetena, mille suurus ja tasumise tähtajad määratakse kindlaks MTÜ Koduõpetaja ja õppija vahelises lepingus.
Keelekursustel osaleja, kui ta on kursuste eest tasunud eraisikuna, saab tuludeklaratsiooni esitamisel taotleda Maksu- ja Tolliametist tulumaksutagastust 20% kursuse maksumusest.
Keelekursusel osalejal on õigus kursusest loobuda ja õppetasu tagasi taotleda pärast esimest keeletundi. Taotlus juba tasutud õppetasu tagastamiseks tuleb saata e-posti aadressile koduopetajake@gmail.com järgmisel tööpäeval pärast esimest keeletundi. Pärast seda harilikult õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (nt tõsine haigestumine, pikk välislähetus), saab õppija liituda järgmise grupiga.
Kui õppija katkestab kursusel osalemise hiljem ja on katkestamise hetkeks tasunud ainult osa õppetasust, on ta kohustatud tasuma kogu kursuse eest vastavalt MTÜ Koduõpetaja poolt väljastatud arvele.

MTÜ Koduõpetaja süül katkenud kursuse puhul tagastatakse osalejatele ärajäänud tundide eest vastav õppemaksu osa.
MTÜ Koduõpetajal on õigus kursusel osaleja kursuselt välja arvata tähtajaks õppemaksu tasumata jätmise korral.

Keelekursuste toimumine

Keelekursused toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse MTÜ Koduõpetaja kodulehel. Vabade kohtade olemasolul saab kursustega liituda ka jooksvalt.
MTÜ Koduõpetaja jätab endale õiguse kursuse toimumisaega ühe kuu võrra edasi lükata või kursus ära jätta, kui kursuse alguskuupäevaks ei ole registreerunud kursuse läbiviimiseks vajalik minimaalne arv õppijaid. Kursuse ärajätmise korral tagastatakse juba tasutud õppemaks.
Õpetaja haigestumise tõttu ära jäänud õppetunnid viiakse läbi tagantjärele kursusel osalejatele sobival ajal.

Kvaliteedi tagamise alused

Õppekavade kvaliteedi tagamine

 • Õppekavade koostamisel on lähtutud täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist.
 • Õppekavad on välja töötatud koostöös keeleõpetajatega.
 • Õppekavad kinnitab MTÜ Koduõpetaja juhatus.
 • Õppekavade ülevaatamine ja täiendamine toimub vastavalt vajadusele kursuste planeerimise ja ettevalmistamise käigus, kuid mitte harvem kui kord aastas.

Õpetajate kvalifikatsioon

 • MTÜ Koduõpetaja õpetajatel on keeleõpetamiseks vajalik kvalifikatsioon, mis tõendab õpetatava keele valdamist ja võõrkeeleõpetuseks vajalikke pedagoogilisi oskusi. Keelekursusi võivad läbi viia filoloogilise või muu kõrgharidusega õpetajad,  kellel on varasem täiskasvanutele võõrkeele õpetamise kogemus. Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavate kursuste juhendajad on kõik filoloogilise kõrgharidusega.
 • Kõik õpetajad järgivad oma töös MTÜ Koduõpetaja kehtestatud nõudeid heale keeletunnile.
 • Õppekvaliteedi tagamiseks korraldab MTÜ Koduõpetaja regulaarseid täiendkoolitusi ja korraldab oma kooli õpetajatele kogemuste vahetamiseks ja tagasiside analüüsiks õpitubasid.
 • Keelekursuse ühe tsükli jooksul külastab õppe- ja kogemuste vahetuse eesmärgil vähemalt üht sama keeltekooli teise õpetaja tundi.

Õppekeskkond

 • MTÜ Koduõpetaja õppekeskkond mõjub õppijatele ja õpetajatele positiivselt ja motiveerivalt.
 • Kõik õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.
 • Õppeklassid on hästi valgustatud, ruumid on piisavalt suured, et õppijad saaksid vajadusel aktiivõppe käigus ruumis vabalt ringi liikuda.
 • Igale õppijale on tagatud istekoht ja piisava suurusega laud, mis võimaldab mugavalt mahutada nii õpiku kui ka vihiku ja töölehed.
 • Klassides on internetiühendus.
 • Klassid on varustatud tahvli, arvuti jm audio-visuaalse esitlustehnikaga.

Tagasiside

 • Keeltekursustel osalejad täidavad koolituse lõpus tagasiside küsitluse lehe, andes hinnangu nii kursuse korralduslikule poolele, õppekeskkonnale kui ka selle sisule. Tagasiside küsitlusel palutakse hinnata õppematerjale, õppemetoodikat  ja tundide ülesehitust ning teha ettepanekuid õppetöö sisu ja vormi täiustamiseks.
 • Tagasisidet kursuste kohta küsitakse õppijatelt pisteliselt telefoni teel ka kursuse toimumise ajal. Lisaks on võimalik igal õppijal anda omaalgatuslikult tagasisidet jooksvalt kursuse toimumise ajal või pärast kursuse lõppu e-posti aadressil koduopetajake@gmail.com ,samuti telefonidel 5226193 või 55657716.
 • Õppijatelt saadud tagasiside on aluseks nii keelekursuste sisulise kui ka korraldusliku külje parendamiseks. Kaks korda aastas koostab keeltekooli juhtkond saadud tagasisidest põhjaliku ülevaate ning analüüsib seda koostöös õpetajatega. Vajadusel viiakse seejärel sisse muudatused õppetöö sisulise ja korraldusliku külje edasiarenduseks.

Kinnitatud 01.03.2022.

 

Õppekavad

Eesti keele A1-taseme õppekava
Eesti keele A2-taseme õppekava
Eesti keele B1-taseme õppekava
Eesti keele B2-taseme õppekava
Eesti keele C1-taseme õppekava

Galerii


KONTAKT

MTÜ Koduõpetaja
Aadress: Kristalli 7-13
50415 Tartu
+372 55657716
+372 5226193
koduopetajake@gmail.com
MTUKoduopetaja

Koostööpartnerid
Üleilmakool

LHV IBAN
EE597700771006354542
reg kood 80597727

  Võta meiega ühendust!

  Copyright 2022 MTÜ Koduõpetaja