Logo

ÕPI KODUST LAHKUMATA SIIN- JA SEALPOOL PIIRI!
MTÜ Koduõpetaja

Üldinfo

Keeleoskuse hindamise võimalused

  1. Euroopa Nõukogu on välja töötanud enesehindamisskaala, milles on välja toodud osaoskused ja nende vastavus A-, B- ja C-tasemetele. Skaalat võib vaadata iseseisvalt ja sel moel saab tuvastada oma keeleoskuse taseme. ENESEHINDAMISSKAALA
  2. Keeleoskuse taset saab kindlaks teha kirjaliku ja suulise testiga (testimisaja saab kokku leppida tel 55657716 Tartus ja tel 5226193 Tallinnas).
  3. Oma keeleoskuse taseme saab määrata ka rahvusvahelisel eksamil Tallinna Ülikoolis. (Rahvusvaheliste eksamite keskus)
  4. Keeleoskuse taseme tuvastamiseks saab sooritada eesti keele tasemeeksami. (Eesti keele tasemeeksamid)

 

Copyright 2022 MTÜ Koduõpetaja