Logo

ÕPI KODUST LAHKUMATA SIIN- JA SEALPOOL PIIRI!
MTÜ Koduõpetaja

UUDISED

24.11.2022

PROJEKTKEELETARGAD“ JÄTKUB

TASUTA KEELEÕPPE LISAGRUPID ALUSTASID TEGEVUST

MTÜ Koduõpetaja ja Üleilmakooli koostöös toimub tasuta eesti keele õpe ka neile huvilistele, kes jäid esialgu „Keeletargad“ projekti õppetööst välja.

Välismaal elavatel noortel avaneb õppe raames kolme kuu jooksul võimalus edendada eesti keele oskust ja suhelda eesti keeles üle maailma oma eakaalastega.

Projekti eesmärk on arendada välismaal elavate laste keeleoskust, selle raames õpivad nii koolieelikud kui ka esimesest üheksanda klassini käivad õpilased.

Eesti keele oskus aitab noortel hoida sidet Eestiga, luua uusi kontakte, andes samas kuuluvustunde ja avardades silmaringi. Lapsena suhteliselt lihtsalt omandatud keeleoskus on hilisemas elus hindamatu väärtusega.

Õppimisest on alati võita. Keeleoskus aitab kõnelejatega isiklikke suhteid luua ja oma juuri tunnetada. Tihti mõistetakse alles täiskasvanuna, milline väärtus on väikese keele kõnelemine, mida kaugetes maailmanurkades võib salakeelenagi kasutada.

MTÜ Koduõpetaja algatatud ning Välisministeeriumi ja Integratsiooni SA rahastatud „Keeletargad“ projektiga alustatud välismaal elavate noorte keeleõppe toetamise on nüüdseks enda kanda võtnud ka Üleilmakool.

………..

23.11.2022

KOOSTÖÖ PROJEKTI „KEELETARGAD“ JÄTKAMISEKS

  • MTÜ Koduõpetaja ja Üleilmakool teevad koostööd laiendamaks välismaal elavate laste tasuta eesti keele õppe võimalusi.

  • Sihtgrupiks on eelkõige need, kes jäid „Keeletargad“ projekti varasematest õppegruppidest välja.

Koostööpartnerid annavad võimaluse eesti keele oskuse parandamiseks lastele, kes ei mahtunud „Keeletargad“ projekti keelt õppima. Ühise eesmärgi nimel tegutsedes soovitakse anda keeleõppe võimalus võimalikult paljudele keeleõppe vastu huvi üles näidanud noortele.

Soovime koostöös luua võimalikult paljudele välismaal elavatele peredele tingimused, kus nad saavad võimaldada lastele sobival ajal eesti keelt õppida ja eakaaslastega eesti keeles suhelda.

Täiendavate gruppide moodustamisel lähtutakse õpilaste vanusest, keeleoskustasemest ning ajavööndite sobivusest.

Projekti „Keeletargad“ eesmärk on arendada välismaal elavate laste keeleoskust ja selle raames õpivad nii koolieelikud kui ka esimesest üheksanda klassini käivad õpilased. MTÜ Koduõpetaja viib „Keeletargad“ projekti ellu Välisministeeriumi ja Integratsiooni SA toetusel.

…………

10.11. 2022

TASUTA EESTI KEELE ÕPPE PROJEKT „KEELETARGAD“

MTÜ Koduõpetaja pakub välismaal elavatele noortele võimalust veebi kaudu tasuta eesti keelt õppida.

Eesti keele tunnid toimuvad veebikeskkonnas selle aasta novembrist järgmise aasta jaanuari lõpuni.

Meie pakutava keeleõppe vastu ilmutati suurt huvi ja õppureid tuli paljudest maailmajagudest. Hea meel on tõdeda, et nii paljud väliseestlased peavad eesti keelt tähtsaks ja suunavad oma lapsi seda õppima.

Projekti eesmärk on arendada välismaal elavate laste keeleoskust, selle raames õpivad nii koolieelikud kui ka esimesest üheksanda klassini käivad õpilased. Virtuaalne teadmiste omandamine ja omavaheline suhtlus toimub gruppides, millesse on õppijad jagatud vanuse ja keeleokuse põhjal.

Positiivsest tagasisidest ajendatuna üritame leida eesti keele õppimisvõimalusi ka neile, kes esialgu õppima ei mahtunud. Rõõmustame väga, kui saame „Keeletargad“ projektiga aidata ülal hoida eri paigus elavate laste huvi meie maa, keele ja kultuuri vastu.

MTÜ Koduõpetaja viib „Keeletargad“ projekti ellu Välisministeeriumi ja Integratsiooni SA toetusel. Projektiga loodud tasuta keeleõppe võimalused kestavad jaanuari lõpuni.

Copyright 2022 MTÜ Koduõpetaja