Logo

ÕPI KODUST LAHKUMATA SIIN- JA SEALPOOL PIIRI!
MTÜ Koduõpetaja

Keeletargad

TASUTA EESTI KEELE ÕPE
VÄLISMAAL ELAVATELE NOORTELE

MTÜ Koduõpetaja projekt “Keeletargad” pakub välismaal elavatele noortele võimalust tasuta veebi teel eesti keelt õppida.
Õppima on oodatud kõik välismaal elavad koolieelikud ning 1.-9. klassi õpilased, kes peavad Eestit ja eesti keelt oluliseks ning soovivad oma keeleoskust arendada.
Õppimissoovist palume teada anda aadressil koduopetajake@gmail.com hiljemalt 14.11.2022. Eesti keele tunnid kestavad 2023. aasta jaanuari lõpuni.
Moodustatakse kuus erineva tasemega gruppi ning tunnid toimuvad Skype`i veebikeskkonnas.
Projekti „Keeletargad“ raames on õpe tasuta.
Projekti „Keeletargad“ viiakse ellu Välisministeeriumi ja Integratsiooni Sihtasutuse toel eesmärgiga arendada välismaal elavate noorte keeleoskust ning suurendada seeläbi nende ühtekuuluvustunnet Eestiga.

TÄPSEM INFO

 • Õpetajateks on kogenud eesti keele õpetajad Kristiina Rattasepp ja Kristi Oolo.
 • Projekti sisuks on eesti keele õpetamine välismaal elavatele noortele (koolieelikud ja 1.-9. kl) ning õppijate omavahelise suhtluse tugevdamine.
 • Projekti raames leitakse üles need noored, kes soovivad veebi teel eesti keelt õppida.
 • Täpsustatakse sobivad ajad ning moodustatakse kuus erineva tasemega gruppi (2-6 õpilast grupis), kellele õpetatakse eesti keelt novembrist jaanuari lõpuni kümnel korral interneti teel
  (Skype`i veebikeskkonnas).
 • Kui samal tasemel õpilasi on rohkem, siis moodustatakse neist mitu erinevat gruppi.
 • Kui grupis ei ole samal tasemel kuut õppijat, moodustatakse grupid nii, et neis on vähemalt kaks õpilast.
 • Õpe on järjepidev ning tunnid on omavahel seostatud.
 • Õpetaja kontrollib töid ja annab ka kodutöid. Lisaks sellele on kõikidele õppijatele MTÜ Koduõpetaja veebilehel kättesaadavad kordavad individuaalsed ülesanded, mis aitavad
  õpitut korrata ning lisateadmisi omandada. Individuaalsed ülesanded sisaldavad ka silmaringi avardavaid Eestiga seotud ülesandeid.
 • Õpilased saavad neid ülesandeid iseseisvalt täita ja vajadusel vastused õpetajale saata, kes annab tehtud tööde kohta tagasisidet.
 • Üheskoos õppides saavad õppijad ka omavahel tuttavaks ning õpetamisel arvestatakse sellega, et luuakse ka selliseid ülesandeid, mis panevad õppijaid omavahel suhtlema ja ühiselt
  lahendusi leidma.

Copyright 2022 MTÜ Koduõpetaja